ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2
ΦΥΣΙΚΗ
2
ΦΥΣΙΚΗ
2
Α. Ο. Θ.
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
Α. Ε. Π. Π
2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΥΛΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΦΥΣΙΚΗ
2
ΦΥΣΙΚΗ
2
ΦΥΣΙΚΗ*
2
ΧΗΜΕΙΑ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
ΧΗΜΕΙΑ*
1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
3

* Τα μαθήματα αυτά παρέχονται ως υποστήριξη για το σχολείο και είναι προαιρετικά.