ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ
4
ΧΗΜΕΙΑ
3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ (2ο Ε.Π.)
4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ (3ο Ε.Π.)
3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
3


Σύνολο ώρων ανά εβδομάδα 19