ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (3ο Ε.Π.)
2
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (4ο Ε.Π.)
3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
3


Σύνολο ώρων ανά εβδομάδα 18