ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ
6
ΙΣΤΟΡΙΑ
3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (1ο Ε.Π.)
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (3ο Ε.Π.)
2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
3


Σύνολο ώρων ανά εβδομάδα 19