Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου
Συγγραφείς: Ε. Ριζά-Σκύφα, Ε. Χατζήσαρη, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Φιλιππάκης, Δ. Ταφίλη
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχο- λικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκα- λία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου.