Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου
Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα, Κ. Κακουλάκης
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου.