Μαθηματικά Α Γυμνασίου
Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Ι. Σταθοπούλου, Μ. Τζανετάκη
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου.