Φυσική Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου τόμος 1
Συγγραφείς: Παπούλιας Εμμ., Βουκελάτος Δημ., Τσακάλου Ελ.
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης της Φυσικής, τις Ταλαντώσεις και τα Κύματα. Είναι δομημένο σε δύο ενότητες που περιλαμβάνουν πέντε κεφάλαια η κάθε μια. Περιέχει: - Θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις,- Μεθολογία Αντιμετώπισης Θεμάτων,- Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα,- Ερωτήσεις Γνώσης (θέμα 1ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Ερωτήσεις Κατανόησης (θέμα 2ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Ασκήσεις (θέμα 3ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Προβλήματα (θέμα 4ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Κριτήρια Αξιολόγησης,- Απαντήσεις Ερωτήσεων-Λύσεις Ασκήσεων και Προβλημάτων.