Λατινικά Γ Λυκείου
Συγγραφείς: Γιάννης Φιλιππάκης
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψηφίους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει ουσιαστικά ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό διδακτικό βοήθημα για το Συνάδελφο-Εκπαιδευτικό. Παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του σχολικού βιβλίου της Γ’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.