Φυσική β Ενιαίου Λυκείου Θετ. Τεχν. Κατευθυνση
Συγγραφείς: Εμμ.Παπούλιας, Δημ.Βουκελάτος, Ελ.Τσακάλου
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό καλύπτει όλη την ύλη της Φυσικής θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β' Λυκείου. Είναι δομημένο σε πέντε ενότητες, καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα κεφάλαιο και περιέχει: - Τη θεωρία με αξιοσημείωτες παρατηρήσεις - Αναλυτικά παραδείγματα και μεθόδους λύσεις - Ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα προς λύση - 15 κριτήρια αξιολόγησης με τις πλήρεις λύσεις τους - Λυμένα τα θέματα του σχολικού βιβλίου.