Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών
Συγγραφείς: Εύη Κουτσώνα, Αμάντα Πέπονα, Σόνια Σιούτη, Σαββούλα Μπιτζίδου
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψήφιους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και στους Συναδέλφους Φιλολόγους, επιδιώκοντας να προσφέρει ένα αξιόπιστο θεματολόγιο που περιλαμβάνει επιλεγμένα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τις κατάλληλες ασκήσεις συντακτικού και γραμματικής.