Άλγεβρα Α Λυκείου
Συγγραφείς: Αθ.Σκύφας, Π.Γιαννάκος, Π.Τάτσης
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της Άλγεβρας της Ά τάξης Ενιαίου Λυκείου. Είναι δομημένο σε ενότητες, αντίστοιχες των ενοτήτων του Σχολικού Βιβλίου, καθεμιά από τις οποίες περιέχει : •Συνοπτική Θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις •Ερωτήσεις Κατανόησης •Λυμένες Ασκήσεις •Μεθόδους Λύσης των Ασκήσεων •Ασκήσεις προς Λύση •Κριτήρια Αξιολόγησης Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι Απαντήσεις των Ασκήσεων προς Λύση.