Φυσική Β Γυμνασίου
Συγγραφείς: Εμμ. Παπούλιας, Κων. Αμπατζής, Θεοδ. Δρακόπουλος, Δημ. Γρατσίας
Περιγραφή: Το Βιβλίο αυτό περιέχει: - Αναλυτική Θεωρία την οποία συμπληρώνουν 365 Ερωτήσεις και Ασκήσεις με πλήρεις και υποδειγματικές απαντήσεις •Απαντήσεις των Ερωτήσεων και Λύσεις Ασκήσεων του Σχολικού Βιβλίου •Τη διεξοδική μελέτη 60 Διαθεματικών Προσεγγίσεων και Δραστηριοτήτων του Σχολικού Βιβλίου •Κριτήρια Αξιολόγησης και όλα τα Φύλλα Αξιολόγησης από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού με αναλυτικές απαντήσεις •Τράπεζα 270 Θεμάτων με πλήρεις λύσεις