Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων)
Συγγραφείς: Ε. Παπούλιας
Περιγραφή: Τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων από το 2002 - έως το 2013.