Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Κριτήρια αξιολόγησης)
Συγγραφείς: Ε. Παπούλιας, Κ. Λουκόπουλος, Μ, Ευθυμιάδης
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό περιέχει 25 κριτήρια αξιολόγησης με τις αναλυτικές απαντήσεις τους. Όλα τα κριτήρια είναι δομημένα με θέματα της εξεταστέας ύλης και προσαρμοσμένα στο πνεύμα των γενικών εξετάσεων. Επίμετρο: Ασκήσεις με τις λύσεις τους σύμφωνα με το 4ο θέμα των εξετάσεων.