Τα θέματα της Έκθεσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ Λυκείου
Συγγραφείς: Έφη Ριζά-Σκύφα
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλες τις έννοιες και τα κοινωνικά φαινόμενα που μπορούν να προσφέρουν τη βάση για τη διατύπωση των θεμάτων της Έκθεσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.