Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου
Συγγραφείς: Έφη Ριζά-Σκύφα
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του Σχολικού Βιβλίου Έκφραση – Έκθεση της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου.