Λατινικά Γ Λυκείου
Συγγραφείς: Γιάννης Φιλιππάκης
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψή- φιους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει ουσιαστικά, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό διδακτικό βοήθημα για το Συνάδελφο Εκπαιδευτικό.