Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου
Συγγραφείς: Γιώργος Παπουτσάς
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, της Γ΄ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.