Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Α Τόμος)
Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος, Βασ. Νικολόπουλος, Δημ. Ανδριώτης
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψήφιους της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών