Το Αδίδακτο Κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά Β Λυκείου
Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για το φιλόλογο και για το μαθητή. Περιλαμβάνει αδίδακτα κείμενα αρχαίων ελληνικών, ταξινομημένα κατά διδακτικές ενότητες με βάση την ύλη του συντακτικού.