Αριστοφάνη Όρνιθες Γ Γυμνασίου (Δεξί χέρι)
Συγγραφείς: Αναστάσης Μαδαμόπουλος
Περιγραφή: Το βοήθημα για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη είναι ένα τριπλό βιβλίο. Αποτελείται δηλαδή από τρία βιβλία.