Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.