Χημεία Γ Γυμνασίου
Συγγραφείς: Μάριος Τριανταφύλλου, Ζηνοβία Μπραουδάκη
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό είναι εναρμονισμένο με το νέο σχολικό βιβλίο και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Χημείας στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.