Μαθηματικά Γ Γυμνασίου
Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.