Ομήρου Ιλιάδα Β Γυμνασίου (Δεξί χέρι)
Συγγραφείς: Αναστάσης Μαδαμόπουλος
Περιγραφή: Το βοήθημα για την Ιλιάδα του Ομήρου είναι ένα τριπλό βιβλίο. Αποτελείται δηλαδή από τρία βιβλία.