Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου
Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Β΄ τάξη του Γυμνασίου.