Φυσική Β Γυμνασίου
Συγγραφείς: Εμμ. Παπούλιας, Κων. Αμπατζής, Θεοδ. Δρακόπουλος, Δημ. Γρατσίας
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχο- λικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Φυσικής στην Β΄ τάξη του Γυμνασίου. Περιλαμβάνει 8 Ενότητες αντίστοιχες με τα κεφάλαια του Σχολικού Βιβλίου.