Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος, Ι. Σταθοπούλου, Μ. Τζανετάκη
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου.