Ομήρου Οδύσσεια Α Γυμνασίου
Συγγραφείς: Αναστάσης Μαδαμόπουλος
Περιγραφή: Το βοήθημα για την Οδύσσεια του Ομήρου είναι ένα τριπλό βιβλίο, γιατί αποτελείται από τρία βιβλία.