:: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου ,    facebook
Main
Θέματα Εξετάσεων
Τυπολόγιο
Προτεινόμενα Θέματα
Επικοινωνία
Bullet Θέματα Εξετάσεων
  Career Gate Test

Γενική Παιδεία

2019
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2018
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2017
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστική
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2016
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστική
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2015
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστική
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
2014
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2013
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2012
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα / Απαντήσεις
2011
 • Νεοελληνική Γλώσσα
        Περιγραφή: Θεματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2010
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2009
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
2008
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Φυσική Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
        Περιγραφή: Θέματα και απαντήσεις
        Θέματα  / Απαντήσεις
Κέντρο Αθήνας, Σόλωνος 101
Τηλ. 210 3828854, Fax 210 3845239
email: info@spoudi.gr  
Χάρτης Map
Παγκράτι, Αγ. Φανουρίου 30
Τηλ. 210 7520883, Fax 210 7519429
email: spoudipagkrati@gmail.com   Χάρτης Map
Βύρωνας, Νικηφορίδη 10
Τηλ. 210 7669192, Fax 210 7666233
email: spoudibyronas@gmail.com  
Χάρτης Map
Κέντρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 30
Τηλ. 210 4190171
email: spoudipeiraias@otenet.gr  Χάρτης Map