ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Σύνολο ώρων ανά εβδομάδα 18