ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)


Σύνολο ώρων ανά εβδομάδα 18