ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)


Σύνολο ώρων ανά εβδομάδα 18