Στο πλαίσιο της σωστής διαχείρισης των παιδιών κρίναμε αναγκαίο να σχεδιάσουμε Σεμινάρια Συμβουλευτικής και προς τους Γονείς. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εντός του χώρου του φροντιστηρίου αλλά και διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Blackboard Collaborate του εκπαιδευτικού φορέα e-spoudi.com.