Καθοδηγούμε τους μαθητές / υποψηφίους στη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους για την επιλογή των  κατάλληλων Σχολών και Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψιν μας τα συμπεράσματα του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού αλλά και τις προσωπικές επιδιώξεις των υποψηφίων.