Τι περιμένουμε από ένα σύγχρονο Φροντιστήριο;

Ένα σύγχρονο φροντιστήριο, που βρίσκεται κοντά στον γονιό και τον μαθητή,  προσφέρει

  • Οργανωμένο και συστηματοποιημένο μάθημα που συνοδεύεται από σαφή χρονικό προγραμματισμό της ύλης
  • Διδασκαλία θεμελιωμένη σε εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα
  • Αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης στηριγμένης σε παραστατικές εικόνες
  • Κινητοποίηση της δημιουργικής προσπάθειας του κάθε μαθητή- εξατομίκευση του μαθήματος- ενασχόληση με τις προσωπικές μαθησιακές ανάγκες, κάλυψη κενών , επίλυση αποριών
  • Ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης του μαθητή – πίστη στις προσωπικές του δυνατότητες, διαρκής προσπάθεια για την κατάκτηση των στόχων του.

Ένα σύγχρονο φροντιστήριο πορεύεται μαζί με τον μαθητή στην κατάκτηση της κορυφής.