Αυτό που όλοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούμε είναι οι μαθητές μας να προετοιμάζονται ουσιαστικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με άνεση στις απαιτήσεις των επερχόμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και για να αποκτούν ευρύτερη γνωστική και μορφωτική υποδομή που θα τους επιτρέψει να ανταποκρίνονται αντίστοιχα στις απαιτήσεις της μετέπειτα επιστημονικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Η ιδέα για τους Ρητορικούς Αγώνες γεννήθηκε από μια τυχαία συζήτηση με παλαιούς μαθητές μας, και νυν επιτυχημένους επιστήμονες, που μας μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν,όταν χρειαζόταν να εκτεθούν μπροστά σε κοινό. Μας είπαν, μάλιστα, κάποιοι από αυτούς ότι είχαν συστήσει με συναδέλφους τους έναν ρητορικό όμιλο και έκαναν κατά καιρούς συναντήσεις όπου ανέπτυσσαν τις απόψεις τους και προσπαθούσαν, με αυτόν τον τρόπο, να απαλλαγούν από το άγχος της ομιλίας μπροστά σε ευρύ κοινό.

Με αφορμή λοιπόν επιμέρους μεταξύ μας συζητήσεις, αποφασίσαμε, ως φιλολογικός κλάδος, να εργαστούμε με τα παιδιά μας προς την κατεύθυνση αυτή, διευρύνοντας τις δράσεις που ακολουθούμε ήδη μέσα στις φροντιστηριακές αίθουσες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που ξεκινήσαμε το 2017, καθιερώσαμε τον θεσμό των Ρητορικών Αγώνων «Έχω λόγο! Κάνω διάλογο!» στους οποίους συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Φροντιστηρίου μας .

Σκοπός μας παραμένει να συμβάλουμε κι εμείς στην ανάδειξη της αρμονίας της ελληνικής γλώσσας και της δύναμης της πειθούς μέσω της προφορικής επικοινωνίας και της προφορικής μετάδοσης των ιδεών, τιμώντας τη συμβολή της Ρητορικής Τέχνης στη διαμόρφωση του πολιτισμού μας.