Νέα Ελληνικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
Φυσική Προσανατολισμού
Κοινωνιολογία
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνικά