Γενικό Λύκειο

Α΄ Λυκείου

 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Β΄ Λυκείου | Ανθρωπιστικών  Σπουδών

 • Αρχαία
 • Λατινικά
 • Ιστορία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Β΄ Λυκείου | Θετικών Σπουδών (2ο Πεδίο)

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Β΄ Λυκείου | Θετικών Σπουδών (3ο Πεδίο)

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Βιολογία

Β΄ Λυκείου | Θετικών Σπουδών (4ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • ΑΟΘ
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γ΄ Λυκείου | Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Αρχαία
 • Λατινικά
 • Ιστορία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γ΄ Λυκείου | Θετικών Σπουδών (2ο Πεδίο)

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γ΄ Λυκείου | Θετικών Σπουδών (3ο Πεδίο)

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Βιολογία

Γ΄ Λυκείου | Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • ΑΟΘ
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΕΠΑΛ

Α΄ Λυκείου

 • Μαθηματικά
 • Νέα Ελληνικά

Β΄ Λυκείου

 • Μαθηματικά
 • Νέα Ελληνικά
 • Μάθημα Ειδικότητας 1
 • Μάθημα Ειδικότητας 2

Γ΄ Λυκείου

 • Μαθηματικά
 • Νέα Ελληνικά
 • Μάθημα Ειδικότητας 1
 • Μάθημα Ειδικότητας 2

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Χημεία
 • Φυσική

Β΄ Γυμνασίου

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Χημεία
 • Φυσική

Γ΄ Γυμνασίου

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Χημεία
 • Φυσική

Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία

 • Μαθηματικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα