Η άμεση επαφή και επικοινωνία των καθηγητών με το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών καθίσταται επιτακτική ανάγκη, ώστε η συνεργασία μας να συνεισφέρει στην ουσιαστική εκπαιδευτική προετοιμασία. Στο πλαίσιο αυτής, εκτός από τις προγραμματισμένες σε τακτά χρονικά διαστήματα Συγκεντρώσεις Γονέων / Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών, αποστέλλονται από τους διδάσκοντες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα,  Περιγραφικές Αξιολογήσεις στους Γονείς / Κηδεμόνες των μαθητών.