Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2024 καθώς και οι Απαντήσεις τους από τους καθηγητές του Φροντιστηριακού Οργανισμού ΣΠΟΥΔΗ.

Θέματα Γενικής Παιδείας 2024

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις

Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 2024

Αρχαία Ελληνικά Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Ιστορία Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Λατινικά Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις

Θέματα Θετικών Σπουδών 2024

Μαθηματικά Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Φυσική Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Χημεία Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Βιολογία Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις

Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής 2024

Μαθηματικά Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Πληροφορική Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Οικονομία Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις

Θέματα ΕΠΑΛ 2024

Νέα Ελληνικά Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις
Μαθηματικά (Άλγεβρα) Θέματα Σχολιασμός Απαντήσεις