Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2022 καθώς και οι Απαντήσεις τους από τους καθηγητές του Φροντιστηριακού Οργανισμού ΣΠΟΥΔΗ.

Θέματα Γενικής Παιδείας 2022

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 2022

Αρχαία Ελληνικά Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Θετικών Σπουδών 2022

Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις
Φυσική Θέματα Απαντήσεις
Χημεία Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής 2022

Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Θέματα Απαντήσεις
Οικονομία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα ΕΠΑΛ 2022

Νέα Ελληνικά Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά (Άλγεβρα) Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2022

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Θέματα

Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών Επαναληπτικές 2022

Αρχαία Ελληνικά Θέματα
Ιστορία Θέματα
Λατινικά Θέματα

Θέματα Θετικών Σπουδών Επαναληπτικές 2022

Μαθηματικά Θέματα
Φυσική Θέματα
Χημεία Θέματα
Βιολογία Θέματα

Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής Επαναληπτικές 2022

Μαθηματικά Θέματα
Πληροφορική Θέματα
Οικονομία Θέματα

Θέματα ΕΠΑΛ Επαναληπτικές 2022

Νέα Ελληνικά Θέματα
Μαθηματικά (Άλγεβρα) Θέματα