Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα θέματα και οι απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020, όταν είναι διαθέσιμα. 

Θέματα Γενικής Παιδείας 2020

Νέα Ελληνικά         Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 2020

Αρχαία Ελληνικά Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία Θέματα Απαντήσεις
Κοινωνιολογία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Θετικών Σπουδών 2020

Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις
Φυσική Θέματα Απαντήσεις
Χημεία Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής 2020

Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Θέματα Απαντήσεις
Οικονομία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα ΕΠΑΛ 2020

Νέα Ελληνικά Θέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Γενικής Παιδείας Επαναληπτικών 2020

Νέα Ελληνικά         Θέματα

Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών Επαναληπτικών 2020

Αρχαία Ελληνικά Θέματα
Ιστορία Θέματα
Κοινωνιολογία Θέματα

Θέματα Θετικών Σπουδών Επαναληπτικών 2020

Μαθηματικά Θέματα
Φυσική Θέματα
Χημεία Θέματα
Βιολογία Θέματα

Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής Επαναληπτικών 2020

Μαθηματικά Θέματα
Πληροφορική Θέματα
Οικονομία Θέματα

Θέματα ΕΠΑΛ Επαναληπτικών 2020

Νέα Ελληνικά Θέματα
Μαθηματικά Θέματα