Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
11622 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11628 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11707 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11708 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11709 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11710 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11711 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11712 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11713 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11714 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11715 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11728 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11729 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12361 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12363 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12411 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12412 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12414 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12420 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12421 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12422 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12423 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12424 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12446 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12447 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12448 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12449 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12450 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12724
12725
12726
12727
12732
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12741
12742
12743
12744
12749
12758
12759
12760
12775 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ