Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
11615 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11616 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11618 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11619 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11620 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11621 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11624 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11625 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11629 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11630 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11716 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11730 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11731 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11835
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11973
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11983
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11996
11997
11999
12000
12001
12071
12072
12073
12074
12075
12077
12079
12080
12081
12082
12169 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12183 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12184 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12193 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12194 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12381
12384
12387
12389
12391
12394
12426
12427
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12444
12445
12489
12490
12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626