Ο Μεράκης Εμμανουήλ γεννήθηκε στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται ως καθηγητής στον Φροντιστηριακό Οργανισμό ΣΠΟΥΔΗ από το έτος 2018 διδάσκοντας το μάθημα Λατινικών και Αρχαίων Ελληνικών, προετοιμάζοντας υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια:
•Σεμινάριο (τίτλος σεμιναρίου, όνομα διδάσκοντος σεμιναρίου, τόπος, χρόνος)
•Σεμινάριο πρωτότυπης διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών για παιδιά από 6-18 ετών και για ενήλικες. Άννα Τζιροπούλου – Ευσταθίου. Πειραιάς. 2016
•Σεμινάριο εκπαιδευτικής θεατρικής αγωγής. Δημητρακόπουλος Φώτης. 2001
•Σεμινάριο περιβαλλοντικής αγωγής μέσα από τα μαθήματα. .Ε.Κ.Π.Α. 2003.