Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
15310 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15312 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15315 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15331 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15336 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15434 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15469 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15470 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15471 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15473 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15589 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15630 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15702 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15706 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15731 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ