Η Καλτσίδου Καλλιόπη, γεννήθηκε στην πόλη της Δράμας και είναι Φιλόλογος. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία (αποφοίτησε με ‘Άριστα’) και Υποψήφια Διδάκτωρ με έδρα την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία του ιδίου τμήματος.

Το 2020 έλαβε υποτροφία από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 13) με σκοπό την ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών.

Από το 2009 εργάζεται ως καθηγήτρια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης διδάσκοντας φιλολογικά μαθήματα όλων των σχολικών τάξεων. Επιπροσθέτως, εργάζεται ως επιμελήτρια – διορθώτρια κειμένων και λεξικών σε φιλολογικές εταιρίες και ιατρικά κέντρα. Έχει παρακολουθήσει ποικίλα σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν τη βελτίωση της διδασκαλίας και τους σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης (‘Σεμινάρια Διδακτικής στα φιλολογικά μαθήματα – ΟΕΦΕ’ κ.α.) και έχει λάβει πιστοποίηση με αντικείμενο τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ακόμη, συμμετέχει από το 2007 στη διεξαγωγή συμποσίων και διαλέξεων Αρχαιοελληνικών και Λατινικών Σπουδών στα οποία υπήρξε ομιλήτρια (‘Η παιδεία κατά την Αρχαιότητα και η παιδεία του Σήμερα’, ‘Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη’ κ.α.). Από το 2015 μέχρι και σήμερα συμμετέχει στη διεξαγωγή των ετήσιων Colloquium υποψηφίων διδακτόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τέλος, είναι κάτοχος διπλωμάτων της αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας και κατέχει πτυχία πληροφορικής. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου στο Φροντιστηριακό Οργανισμό ΣΠΟΥΔΗ.