Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
986 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
987 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
988 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
989 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
990 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
991 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
992 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
993 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
994 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
995 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
996 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
997 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
998 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
999 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1000 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1001 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1002 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1003 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1005 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1007 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1018 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1019 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1021 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1022 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1023 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1024 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1025 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1026 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1027 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1028 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1029 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1030 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1031 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1032 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1033 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1034 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1035 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1036 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1037 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1038 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1039 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1040 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1041 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1042 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1043 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1044 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1045 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1046 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1047 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1048 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1049 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1050 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
11917 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11919 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11920 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11921 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11922 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11924 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11925 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11926 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11927 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11928 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11930 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11931 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11934 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11935 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11936 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11937 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11938 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11941 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11943 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11944 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11945 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11946 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11949 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11950 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11952 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11953 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11954 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11955 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11956 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11957 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11958 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11961 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11962 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11965 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11966 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11967 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11969 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11970 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11971 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11972 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12002 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12065 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12083 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12084 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12085 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12092 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12116 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12117 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12119 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12120 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12121 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12122 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12141 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12142 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12228 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12291 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12302 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12303 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12304 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12305 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12306 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12307 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12308 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12315 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12316 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12342 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12469 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12470 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12471 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12472 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12473 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12474 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12475 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12476 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12477 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12478 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12517 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12518 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12519 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12520 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12521 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12522 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12523 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12524 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12525 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12526 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12549 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12550 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12552 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12553 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12554 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12555 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12556 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12557 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12558 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12559 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12560 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12561 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12563 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12564 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12565 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12566 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12567 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12568 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12569 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12570 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12571 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12572 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12573 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12574 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12575 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12576 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12577 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12579 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12583 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12584 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12585 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12586 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12587 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12588 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12589 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12590 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12591 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12592 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12614 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12703 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12858 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12859 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12860 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12861 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12862 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12863 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12864 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12865 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12866 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12867 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12868 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12869 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12870 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12871 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12872 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12873 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12874 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12875 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12876 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12877 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12885 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12886 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12887 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12888 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12889 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12890 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12891 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12892 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12893 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12894 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12896 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12897 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12898 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12899 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12900 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12901 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12903 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12904 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12906 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12907 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12924 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12925 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12926 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12927 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12928 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12929 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12930 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12931 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12932 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12933 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12946 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12947 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12948 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12949 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12950 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12951 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12952 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12953 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12954 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12955 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13005 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13007 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13018 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13019 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13021 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13022 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13023 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13024 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13041 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13075 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13076 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13077 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13079 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13082 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13083 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13084 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13085 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13086 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13087 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13155 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13156 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13157 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13158 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13159 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13160 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13161 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13162 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13163 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13164 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13180 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13197 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13199 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13205 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13206 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13207 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13208 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13209 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13210 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13211 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13212 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13213 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13214 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13215 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13216 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13217 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13218 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13228 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13229 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13236 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13237 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13239 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13240 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13241 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13242 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13243 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13244 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13245 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13276 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13277 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13278 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13279 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13280 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13281 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13282 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13283 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13357 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13358 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13359 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13360 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13361 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13362 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13363 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13364 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13365 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13366 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13369 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13370 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13371 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13372 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13373 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13374 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13375 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13376 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13377 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13378 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13379 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13380 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13381 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13382 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13383 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13384 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13385 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13386 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13387 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13388 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13389 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13390 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13393 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13415 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13416 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13417 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13418 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13419 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13420 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13421 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13422 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13423 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13424 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13425 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13426 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13427 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13428 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13429 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13430 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13431 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13432 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13433 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13434 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13460 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13482 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13483 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13484 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13485 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13486 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13487 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13488 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13489 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13490 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13491 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13524 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13525 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13541 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13542 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13612 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13613 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13655 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13656 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13864 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13865 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13877 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13878 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13879 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13880 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13901 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13902 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13948 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13949 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14068 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14069 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14137 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14138 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14144 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14145 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14165 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14166 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14168 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14169 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14170 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14171 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14172 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14173 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14174 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14175 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14176 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14178 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14179 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14180 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14181 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14188 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14257 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14258 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14300 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14301 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14302 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14303 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14312 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14313 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14327 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14328 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14344 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14345 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14373 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14374 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14421 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14422 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14423 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14424 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14589 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14590 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14635 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14636 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14637 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14639 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14661 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14662 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14669 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14670 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14674 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14675 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14677 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14678 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14706 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14707 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14740 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14742 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14764 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14765 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14772 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14773 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14908 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14909 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14910 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14929 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14930 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14933 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14934 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15345 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15346 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15355 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15378 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15387 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15593 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16357 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16360 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16364 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16411 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16448 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16509 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19021 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19022 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19036 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19122 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19159 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19682 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ